Show search form

Smagram.com does not store additional information about the seller except for those contained in the announcement. The site does not responsible for the published ads, does not the guarantor of the agreements and does not cooperating with transport companies.
Be carefull!
Do not trust offers with suspiciously low price.

Goya classical guitar G - 17 cerca 1969

$ 699

Brand:Goya
MPN:Does Not Apply
Exact Year:1969
Country/Region of Manufacture:Sweden
Custom Bundle:No
Modified Item:No

Seller Description


Goya classical guitar G - 17 cerca 1969.
This beautiful classical guitar was a gift to me in 1969. I was intending to play seriously, but my career took a different path. It has been minimally played and has a deeply resonant tone because of the craftsmanship and materials. It is unblemished and has lived in its case all these years in a closet. It is time to find it a new home. It is a model G-17 serial number [hidden information]. As you can see it has nylon strings, last strung maybe 10 yrs. ago. Other than finger marks in the frets, there are no scratches or blemishes in the finish. It’s case is showing it’s age, but the red velour is good, with only some areas in need of regluing.Note: Regarding shipping; I am told that the box, sized for the guitar, and packing materials is about $40.00.The buyer may choose UPS or FedEx, and let me know, and choose the amount of insurance.Best regards I believe this starting bid represents a good value, based on my reading.

Item Information


Item ID: 515
Sale price: $ 699
location: Sierra Madre, California, United States
Last update: 11.09.2021
Views: 0
Complain!

Contact Information


Got questions? Ask here

Do you like this ?Goya classical guitar G - 17 cerca 1969
Current customer rating: 0 out of 5 based on 0 votes

Comments and Questions To The Seller


Ask a Question


Typical Errors In Writing Instrument

zoya Goyaq Gmoya yGoya Gona Gosa foya Gqoya Goyr Gorya zGoya Gwya Goca Goy7a Goym Goyv joya Goywa Goyd Gfoya Goba Gozya Goyca loya Goyu Gsoya Goyf Gopa vGoya Goga goya Goya G9oya soya Goyi Goma Gooa Gvoya cGoya Goyaz nGoya Gdya Goypa Goyg Goza uoya Goyw kGoya ooya Go7a Gobya Gowya Gofya Goua Gvya Goyn GGoya aoya Goyua Goja Gota Gaoya Goyva xoya Gpya koya Ggya Goyx Gpoya Gnoya Goyc fGoya Godya Goyb Gova Gioya Goyfa wGoya Gzoya G9ya Groya Goyqa Gofa Goha hGoya Goiya Ghoya Ghya Goyj Gopya Gcya voya sGoya Goysa jGoya oGoya Gomya coya Goaya Gwoya Go0ya Gcoya Goyt Gfya Goyga Goyaw Goqa Goxya boya qGoya Gooya Goyl Gkoya Guya tGoya Gaya Gloya Goyra ioya Gola Gxya Goyo Ggoya bGoya Gjoya roya Goyha Goaa Gkya Go6ya Goyka Giya G0ya qoya Gokya Go7ya dGoya Goyna Goda mGoya toya Goxa Goyma Goyya Goyxa Goyba Gojya Gogya uGoya Goy6a Goyza Goka Goyta Govya Gohya pGoya Gyoya Gonya Goyja Gora noya Grya Go6a Gouya Gjya Gnya Gosya Goia Goyq poya Go9ya Gsya Gocya Goyk doya G0oya Golya Goyda Glya yoya Goyp Gdoya lGoya Goyoa xGoya Goyh moya Goqya Gmya Gqya Goyy Gxoya Goyas Gtoya Goyaa Gowa aGoya Gyya Goyla Goyz Gotya Goyia Guoya gGoya Gzya Gboya hoya Gtya iGoya woya Gbya Goys rGoya claxsical classqcal flassical classichl culassical cwassical claseical clavsical classizcal claissical classicanl classicyl cilassical claksical classisal classicyal clarsical classucal classicsl cldassical crlassical classbical clabssical clavssical classimal classxcal classicdal class9cal cnlassical dlassical clwassical classica.l classibal clashsical classica. c,lassical classicavl classicfal clasxical llassical classiqal cpassical aclassical clafsical classiral classicahl clasfical clasyical clasmsical claqsical claasical coassical classicav classicalo classdical classycal classichal clasbsical claslical clasjical classicaa clasmical classicval clasiical class8ical clausical claskical clahsical clnssical claessical clansical xlassical classicasl colassical classicvl classicao classicul cyassical uclassical clayssical classicgl classicalp clasqical claossical cgassical cplassical classidal classicnl classicakl clqassical cslassical cblassical clbssical classicab classmcal cljssical classcical classi9cal tclassical clasaical clyassical ctassical classicay classiczal dclassical crassical classikal classican classicar classictal clakssical clcssical clasasical cloassical csassical clrssical classicll classicml classical. claswsical classicaf classpcal cvlassical zlassical classicatl c.lassical classincal classiscal claesical classncal classiual cdlassical classica;l clazssical cjlassical clpassical clascical classzical claslsical clrassical claxssical vclassical classijal cllssical classipcal classihal clajsical clafssical chassical clalssical classlical clasvsical clapssical chlassical clasoical classnical mclassical classibcal clkassical claszsical classxical clasrsical alassical classica, classicaxl c,assical classinal glassical classifcal clazsical clatssical cklassical clsssical classkical classicaml yclassical clfssical classical c;assical clcassical classital classgcal classiucal class9ical classifal cuassical clamssical classicbl classicjl classvical mlassical classicaz classicazl cwlassical classlcal cliassical classicaw kclassical clanssical classilal wclassical classilcal classictl clalsical classiocal classicagl classica; classqical clgssical cldssical classiyal clbassical clasksical classeical classscal clussical jlassical classikcal classi8cal classiycal claussical classicau czassical classipal clvssical classicxal classfcal zclassical cltssical classicam clzassical classicarl clqssical classdcal classicoal classicai cclassical clossical cljassical classixcal clastsical classiaal classvcal classicnal iclassical classrical clasgical calassical clamsical classkcal classicag claysical oclassical classival cflassical classixal classigal ctlassical classicapl qclassical classicql clkssical classicak ulassical claqssical claosical hlassical clagsical clasnical classicaq classicqal classicail clasdsical classjical classoical cqassical clnassical clapsical classickl classicah ciassical classica,l classbcal classicayl classiwcal clhssical classircal slassical classiczl vlassical classicaal klassical claisical olassical jclassical hclassical clarssical classicil classicpal clacssical classhical classicaj classicol classmical clashical claswical classioal clasqsical clasnsical class8cal classicjal classicac clasgsical clascsical cluassical cdassical clastical ilassical ckassical tlassical clgassical clxassical classicat classicual classivcal fclassical classtical claassical classicwal classpical bclassical claspical clasbical clasuical clvassical clabsical clacsical classijcal clissical cladssical classwical classicas clawsical classicacl clatsical classiclal classrcal ccassical classicmal classicabl classiical classicawl cnassical caassical classizal classickal classitcal classsical classocal classicaul classicbal rclassical cl.assical xclassical cqlassical clmssical pclassical plassical gclassical classicdl classicap classicfl classicad classuical blassical clsassical cllassical classiqcal cvassical classjcal clasdical cl;assical classicgal classicpl clajssical cylassical classicwl classacal classicaql classiial clasesical classihcal classtcal classiccal classicall classicadl clxssical classicafl clasusical cltassical clahssical classiwal clasjsical clmassical classigcal clhassical classicajl cglassical c;lassical classiacal classicsal cmassical cmlassical classical, clyssical classyical cjassical ylassical sclassical c.assical lclassical claszical classimcal classicral clasysical rlassical clagssical qlassical clasxsical classidcal classicrl nclassical classicalk cxlassical clzssical classaical cbassical cl,assical clpssical classicax clasosical clfassical classicxl clasvical clasrical czlassical classfical classicaol wlassical claspsical classhcal clwssical nlassical classical; clawssical classccal clasfsical classiccl cladsical clasisical classwcal classzcal classicial classgical cxassical cfassical guitur gu8tar guytar guitiar guzitar guiutar guitkar gmuitar lguitar guit5ar guitoar gvitar guiwar guitaw guitatr guiyar puitar guipar guigtar gufitar guitzr gumtar guitrr gucitar guitvr guitart guitkr guitxar guitan gvuitar guitadr gyitar gui8tar guatar wguitar guvitar guitaer guztar guituar gnitar guiiar guittar wuitar guitapr guitrar gu9tar ghuitar guitaz guitlar guitab auitar gzitar guwitar guyitar guixar guitard gusitar guitqar gbitar guaitar gustar huitar guiltar gultar guitae guqitar gqitar guitvar guita5r giitar quitar tuitar guutar gutitar guita5 uuitar guihtar gcuitar guiitar guitcr gouitar guibar gruitar guitat kuitar guitaor gkuitar fguitar guithar guitao guitad gfitar guinar guiztar guitam guithr guitac guitor guitabr guptar guidar guiaar xuitar gurtar cuitar gaitar guintar guiqar gubtar guitalr jguitar guiptar guitjr guitaxr guitafr guicar guita4 gsuitar guityar guitaq guitfar guitaf gtuitar gulitar guitawr guigar gu7itar guitsr guitakr guitaa gritar guimtar guitwr guitar5 luitar gkitar guitag guitarr mguitar guttar guitagr guntar guitas guiytar gguitar guitajr gxuitar kguitar gcitar guitarf xguitar gzuitar gfuitar qguitar guifar guitbr guitacr juitar guitaur guitair sguitar gui9tar guitzar guiuar gunitar guctar guitahr guitav tguitar gditar guiotar giuitar guidtar guitxr guitir gtitar guitdr gjuitar guita4r guotar suitar guimar dguitar bguitar guit6ar gugitar guritar guqtar guvtar guitar guityr guitau guitare zuitar guiktar guivtar guitgr oguitar guibtar guitak gnuitar ggitar g8uitar guitpr guittr vguitar guitap guisar guoitar guital guitnr guitay guitqr guwtar g8itar guictar guitgar guirar guikar gudtar gui6ar guitmr guitnar gquitar gbuitar guiatar guivar gpitar guktar guitwar cguitar ruitar guitanr ghitar guitavr gduitar gxitar pguitar aguitar guitmar gpuitar guixtar zguitar guirtar gujitar gubitar guitjar guitazr guitbar gsitar guitcar guilar rguitar guitah yguitar guijtar guitsar gui6tar gugtar gukitar guitai guxitar hguitar guitpar guitlr guitaqr gauitar gu8itar guizar yuitar guiqtar guioar gluitar guitaj guitfr goitar guijar gwitar gyuitar guitasr guftar gupitar guihar guhtar gujtar iuitar ouitar guhitar glitar gu9itar guditar fuitar guiwtar muitar guistar gjitar gmitar gui5tar guuitar iguitar guitayr guitamr g7itar buitar uguitar gumitar duitar guitdar gui5ar g7uitar guxtar guitar4 vuitar guiftar gwuitar nuitar guitax nguitar guitaar qG y b u bG hG l yG p i sG pG q a dG mG tG lG k w uG o m oG t xG rG g f wG cG s kG h zG GG v iG fG c vG z x gG nG d r aG j jG n i h- o- x y- f c- u- q w- z -- d h q- [- b i- 0- r [ l- =- c a -= t- s n- b- 0 o f- = g- n -[ t d- x- j g s- k p- r- v m- v- m k- z- p y w j- a- l -p u 1n 1b7 1s7 167 1m7 1r 1h7 s17 1l7 177 d7 1a7 w17 1h t7 z17 1n7 s7 1i7 n17 1c7 1y7 1q h17 `7 d17 1o7 178 k17 1k7 17u 1f h7 a17 1l 1m g7 217 c17 m17 187 1c 1y r17 1p7 127 o7 x7 q17 `17 v7 1b 1d7 1v 1k 1j7 1p y7 n7 p7 c7 l17 1g7 1t7 1w7 1v7 17y q7 m7 i7 1s u17 v17 j17 1j b7 1d 117 j7 i17 16 y17 t17 1a 1r7 1z 18 1g b17 a7 x17 o17 1q7 1t 1o 1u z7 1i u7 l7 r7 f17 1f7 k7 f7 1`7 1x 176 1u7 1z7 1w w7 27 p17 g17 1x7 ceroa cercla cerlca cbrca oerca cherca cercpa ce4rca cercj nerca ceroca cerqca ceaca rcerca cnrca cer4ca cserca cercua verca ceruca cerdca ceyrca cerch cerla ce5rca cqrca ceraca cercaz celrca cxerca cerza cercva cercda cvrca wcerca cekrca ceorca cercaw cercxa ceerca cercc vcerca serca aerca jcerca cercfa merca ce5ca cerva cercma cercba cerci coerca hcerca cesrca cercd ceryca cercqa cerja ceuca corca cerxca acerca cercna kerca caerca czrca cercia cerwca czerca cercz cerda cersa ceraa werca cercaa cerjca cewca cercx lcerca cdrca cerwa ce4ca cercr cnerca cerxa cerica cercf cepca cerra ocerca cerua cerca ceirca rerca cercga cermca ccrca cezrca ceurca cwerca cwrca cergca scerca cehca cexca cerhca ierca cerpca lerca cterca cerfa csrca cercwa kcerca zerca cerka yerca cgrca fcerca terca ceqrca cegca cmerca circa tcerca pcerca ucerca cercaq cerga cercy cjerca derca cereca cercs cercb crerca cferca cercm cercg cierca clrca gerca cderca cercl cercv cercza xerca qerca cemca cejca gcerca berca cerqa xcerca cernca certca ycerca clerca cuerca cercca cgerca perca cexrca cerbca cefca cersca cewrca curca cercn cedca cesca cebrca cercw cerma cerct ceica cberca cezca chrca cfrca cercsa cprca cqerca cerzca cenca cehrca cerha zcerca ceyca cerkca cercka uerca cercq cecca bcerca ckerca ceqca cercja cetca cercas cmrca jerca cedrca cverca cperca cercu ccerca ceprca cercya ceria cerya qcerca cevca cerba cyerca celca cejrca ceoca ferca cenrca cebca cer5ca ckrca cerco certa cercoa cercp crrca cxrca cetrca cerrca herca cercra cercha cecrca cerpa cegrca dcerca cyrca cercta ncerca ctrca cerna icerca cjrca cervca cemrca ceeca mcerca cerck carca cerfca cekca cearca cefrca cevrca q969 1s969 19r69 19969 19u9 196y i1969 196j9 196q 1960 196j c969 v1969 2969 1c69 19689 196v9 196k9 10969 d969 1w969 19c9 196l 19l9 196y9 1f969 g1969 d1969 19069 1969i 19f69 1j69 19a69 19698 196d 196n9 1069 196i9 196m9 19i9 196u 1x969 19z69 19769 1d69 19g9 1j969 o1969 j1969 p1969 i969 1a69 1z69 1g69 19g69 19r9 1b969 19n9 h969 1m69 19k9 196h y969 11969 19s69 19d9 196c9 u1969 1d969 1h969 1`969 19c69 196w 196o 19x69 19679 196g9 1r969 19n69 19609 n969 1969o 19q69 19p9 n1969 196d9 19x9 1i969 f1969 19m9 196m b969 196b f969 19699 1w69 1o69 1o969 19y69 19o69 h1969 t1969 1f69 19h69 1v69 1y69 196g 1h69 196x r1969 196z9 19j9 196k 196x9 19f9 196l9 196w9 196v 196t9 19659 m1969 u969 19m69 19i69 1979 19w69 196o9 1c969 1n969 196s 19869 1s69 a969 1p969 196i 1869 l1969 s969 z1969 196p9 `1969 196a 1959 19y9 a1969 196f9 1l69 1v969 196u9 1q969 1t69 196q9 1z969 12969 19569 1n69 1m969 x1969 19j69 z969 x969 196r9 1p69 196b9 1g969 196f k1969 18969 19l69 y1969 196n o969 19669 1r69 1u69 t969 19h9 l969 196z c1969 19t9 b1969 19b9 196p w969 j969 196s9 196h9 19t69 19o9 `969 19b69 19d69 w1969 196a9 19690 19u69 196r s1969 1k69 1a969 k969 19s9 19k69 19w9 1l969 21969 196c 1q69 19p69 1k969 g969 19v69 1y969 1968 1t969 1u969 1i69 p969 q1969 1b69 19v9 196t m969 19q9 r969 1x69 19a9 19z9 v969